Førstehjælpskurser med støtte fra Trygfonden

De 20 førstehjælpskurser, som DFfR og DKF har tilbudt i foråret 2022, er afviklet og vi er nu i gang med den næste række kurser – efterår 2022 og der er stadig ledige pladsen.

Følg linket og klik på – Tilmeld som enkeltperson DKF/DFfR – Kode – robåd22

– her kan du se om der er et kursus i dit nærområde…
8 oktober – Lyngby Dame Roklub – UDSOLGT
9 oktober – Thisted Ro- og Kajakklub
30. oktober – Nibe Ro- og Kajakklub
30. oktober – Frederiksværk Ro- og Kajakklub
5. november – Hvidovre Kajakklub
19. november – Bryggens Roklub
27. november – Marselisborg Kajakklub

Udbud og tilmelding hos LifeAid her:
https://lifeaid.dk/foerstehjaelpskurser/foerstehjaelp-ombord-paa-mindre-fartoejer-og-i-soesport/

 

Er dit førstehjælpsbevis udløbet?
Så skal du være opmærksom på, at du kun må undervise (i IPP systemet), når du har et gyldigt førstehjælpsbevis.

Midlertidig dispensation
Hvis dit førstehjælpsbevis, på grund af de seneste års covid-aflysninger af kurser, i mellemtiden er forældet, har vi også i år søgt og fået forlænget dispensation fra Søfartsstyrelsen – således at beviser, der er udløbet i covid-perioden, stadig er gyldige frem til 31.12.2022.
Du kan derfor stadig fungere som instruktør.

Bemærk at der er krav om at alle DKF instruktører har et gyldigt førstehjælpsbevis. DKF instruktører med udløbne / ugyldige førstehjælpsbeviser kan ikke udstede licenser før der igen er uploadet og godkendt et gyldigt bevis på iPaddle.dk

Har du ikke et førstehjælpsbevis?
Tager du en instruktøruddannelse, så får du først beviset for din instruktøruddannelse når du har uploadet et bevis på, at du har taget et anerkendt førstehjælpskursus.

Merit
Der gives individuel merit efter ansøgning til sekretariatet. Merit gives fx typisk til læger, sygeplejersker, reddere & førstehjælpsinstruktører.

 

Førstehjælp

   Tilskud


   Krav til førstehjælpskurser….

   fremgår af Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

   § 6 stk 3, 3) Være i besiddelse af bevis som sygdomsbehandler, jf. gældende bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sundhedsuddannelser), hvis der er krav om skibsmedicinkiste i det pågældende fartøj. Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.
   Du kan se hele bekendtgørelsen her

    

   Sikkerhed

   Der gælder forskellige regler – afhængig af om man er klub, udbyder eller skole. Det kan du læse mere om her:

   Der er mere at læse on sikkerhedsbestemmelser og regler for “ikke medlemmer” under “Klubledelse” på hjemmesiden.

   Du kan også læse Søfartsstyrelsen FAQ om sikkerhedsintrukser med mere.

   Download materiale om sikkerhed og førstehjælp her.

    

   Du kan kontakte DKF-sikkerhedskonsulent Bjørn Thomsen på email: bt@kano-kajak.dk eller tlf. 2324 0433

   LOGO_DKF_RED - Kopi

   Havkajaksamrådet logo