Selektion i sprint? – Tag med til Årsmødet

Tilmeldingsfristen for tilmelding nærmer sig 2.-3. november rykker hele DKF ind på Skærbækcenteret i Sønderjylland for at holde Årsmøde. Det er første gang at vi holder Årsmøde over en hel weekend, og er du fx. formand, kasserer, facilitets-, aktivitets- eller eliteansvarlig i klubben eller interesserer du dig for nogle af de emner, vi har på programmet, så…

Stil op til bestyrelsen

Når vi den 2.-3. november holder Årsmøde i Skærbæk i Sønderjylland, så er der ordinært valg til bestyrelsen.   På valg er: Næstformand Bestyrelsesmedlem for  konkurrence facilitet og miljø. To medlemmer og en suppleant til appeludvalget. En revisor. Valg til DKF’s bestyrelse 2019 DKF bestyrelse har i 2018-19 arbejdet med retningslinjer for god organisationsledelse bl.a. inspireret…